petunganipun minurut dinten lan pasaran tiyang bade jejodohan,


Lahire Sing lanang,
Dino:
Ahad
Senen
Seloso
Rebo
Kemis
Jumat
Setu
Pasaranipun :
Kliwon
Legi
Paing
Pon
Wage
Laire sing Putri
Dino:

Pasaran: